ton jenner

Ton Jenner is ruim 38 jaar werkzaam als bedrijfsarts. In 2012 volgde hij de opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO). Hij is werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts en bedrijfsartsconsulent oncologie vanuit bureau Omtrend (www.omtrend.com). Ton is vooral actief in Oost-Nederland met het accent op de regio Twente.

“De specifieke problematiek waarmee werkenden met kanker te maken krijgen rechtvaardigt  specialistische deskundigheid op het gebied van kanker en werk.  Vanuit mijn werkzaamheden als bedrijfsarts maar ook vanuit mijn privésituatie weet ik hoe moeilijk het is, om de draad van het werk weer op te pakken. Niet alleen door de -soms blijvende- beperkingen na afsluiting van de kankerbehandelingen, maar ook door de helaas nog steeds hardnekkige vooroordelen die er op de werkvloer bestaan rond het thema kanker.”

Ton huldigt de opvatting dat aandacht voor werk vanaf het moment van de diagnose bij de werknemer met kanker en bij de directe werkomgeving (collega’s, leidinggevende) hoog op de agenda moet blijven staan. Daarbij past ook de inzet om al in een vroeg stadium terugkeer naar werk in het behandelplan op te nemen.