RIAN TERVEER

Als de diagnose borstkanker klinkt

Meer mensen overleven borstkanker dankzij vroegtijdige opsporing en effectieve behandeling. Maar het kan altijd nog beter.

Als ervaringsdeskundige, maar ook als patient advocate van de Borstkankervereniging Nederland (https://www.borstkanker.nl/) en het Europese Lobulaire Borstkanker Consortium (www.elbcc.org) zet Rian zich in om in de ziekenhuizen de best mogelijke zorg aan borstkankerpatiënten te bieden, met als insteek hierbij de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen.

Patient advocate is een Engelse benaming voor iemand die als (oud-)patiënt streeft naar de best mogelijke zorg, verbetering van het kennisniveau en gedeelde besluitvorming tussen de behandelaar en de patiënt (shared decision making).

Rian draagt bij aan het verhogen van de borstkankerzorg door haar betrokkenheid bij het ontwikkelen en updaten van nieuwe folders, apps of websites, nieuwe inzichten en wetenschappelijke onderzoeken. Zij is deelnemer in lokale en landelijke projecten en is gastspreker op diverse congressen zoals het IKNL en de NVMO.

Haar belangrijkste advies is dat vrouwen die borstkanker krijgen zich niet moeten laten overrompelen: “Je hebt allerlei keuzes. Bedwing daarom de neiging om maar zo snel mogelijk onder het mes te gaan. Neem een time-out als het je te veel wordt. Afhankelijk van het soort tumor is er lang niet altijd haast geboden. Neem de tijd om je goed te laten voorlichten. Wik en weeg de mogelijkheden en zorg vooral dat je als patiënt ook echt gehoord wordt door artsen en verpleegkundigen. Nog te vaak hebben mensen in de zorg de neiging om patiënten te betuttelen. Om vóór hen te denken in plaats van met hen.’’

Om deze reden werkte Rian mee aan het ontwikkelen en implementeren van het project B-Bewust (https://www.b-bewust.nl/) en zeer recent het project de roze olifant (https://www.borstkanker.nl/leven-met-borstkanker/late-gevolgen/seksualiteit/roze-olifant). Hiernaast doet zij nog meer vrijwilligersactiviteiten (zie LinkedIn).

Haar passie is om meer aandacht te vragen voor Lobulaire tumoren. Hier is op dit moment geen specifiek behandelprogramma voor.