Dit was het Programma Borstkankersymposium 2016

Bekijk hier het verslag van  Borstkankersymposium 2016 in een prachtig online magazine.

borstkankersymposium-2016-magazine

Bekijk hier het verslag van het Borstkankersymposium 2016 via deze mooie video impressie.

 

Bekijk hier het programma van het Borstkankersymposium 2016. Bij elke lezing of workshop staat een download link naar de betreffende presentatie.

10.00 uur

Ontvangst en registratie deelnemers

11.00 uur

Opening Symposium, Saskia Koopmans, voorzitter Stichting Jij Speelt de Hoofdrol – Auditorium

11.15 uur

Interactieve sessie: Van Reislijder naar Reisleider, Sabine Uitslag – Auditorium

Zelfregie van de patiënt is ontzettend belangrijk. Dat is de boodschap van Sabine Uitslag tijdens het borstkankersymposium op 8 oktober 2016.

Patiëntenverenigingen hebben een belangrijke functie , maar zijn op zich zelf staand, niet sterk genoeg. Patiëntenverenigingen moeten daarom patiënten faciliteren om deze actieve rol te kunnen pakken. De stem van de patiënt kan dan van een ‘volgende rol’ – de Reislijder- naar een ‘sturende’ rol – de Reisleider – doorklinken.

De gehele informatievoorziening van het traject van het eerste huisartsenbezoek naar alle vervolgstappen is erg belangrijk. De reis van de patiënt moet minder vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en meer vanuit het perspectief van de patiënt georganiseerd worden, vindt Sabine.
Maar hoe kun je als patient zelf de regie in handen krijgen en houden?

Veelvuldig wordt tegenwoordig gesproken over Empowerment, een moeilijk te vertalen woord in het Nederlands. Het heeft te maken met alles wat in relatie staat met persoonlijke ontwikkeling. In essentie is de betekenis van Empowerment voor borstkankerpatiënten het gevoel te ervaren van persoonlijke macht en kracht. Empowerment is het vermogen om het heft in eigen handen te nemen, de regie over onszelf te bepalen.

Sabine neemt de deelnemers mee met haar gedachten over empowerment in relatie tot het leven met borstkanker, in relatie tot het normale leven na de behandeling en in relatie tot arbeid.

DOWNLOAD DE PDF

11.55 uur

Videoboodschap minister Lodewijk Asscher – Auditorium

12.00  uur

Gezamenlijke lunch en speeddate met specialisten – Tuinterras, Grand Café

13.00 uur

Workshopronde I

A. Chemobrains en meer.

Sanne Schagen

Mensen die borstkanker hebben of ooit hebben gehad, kunnen soms cognitieve klachten krijgen. De meest voorkomende cognitieve klachten zijn geheugen- en concentratieproblemen. Vaak wordt hiervoor de term ‘chemobrein’ gebruikt, maar deze dekt eigenlijk niet de lading: de klachten worden namelijk niet alleen door chemotherapie veroorzaakt. Patiënten die niet met chemotherapie behandeld zijn kunnen ook cognitieve klachten ervaren. Wel is aangetoond dat chemotherapie een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de klachten.

Gelukkig krijgt lang niet elke borstkankerpatiënt te maken met cognitieve problemen. Maar waarom sommige patiënten kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van cognitieve problemen en anderen niet, weten we nog niet precies. Het moge duidelijk zijn dat dit inzicht noodzakelijk is om een in de toekomst een goede keuze te kunnen maken voor een effectieve therapie met weinig bijwerkingen.

In deze workshop wordt, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, ingegaan op wat er bekend is over de oorzaken van cognitieve problemen bij borstkankerpatiënten, de mate waarin deze problemen voorkomen, de ernst van deze problemen en de risicofactoren voor het ontwikkelen van dergelijke symptomen. Daarnaast wordt gesproken over de huidige mogelijkheden om dergelijke cognitieve klachten te verminderen.

DOWNLOAD DE PDF

B. Oedeem, stijfheid, beperkingen: wat kun jij er zelf aan doen?

Patrice van Schuppen

Patrice van Schuppen heeft al meer dan 20 jaar ervaring met lymfoedeem en heeft enige tijd in de multidisciplinaire werkgroep Lymfoedeem in het Ny Smellinghe Ziekenhuis te Drachten meegedraaid. Zij en haar 3 collegae huidtherapeuten hebben inmiddels meer dan 500 (ex)borstkanker patiënten in hun praktijk gezien. Patrice is groot voorstander van andere behandeltechnieken bij lymfoedeem dan alleen de manuele lymfdrainage: het oedeem uit een arm krijgen is niet spannend. Dat heb je gemiddeld in 2 weken als goede therapeut voor elkaar. Het zijn de overige lichamelijke klachten waarbij je met de klassieke manuele lymfdrainage echt niet ver genoeg komt. De presentatie geeft u een indruk hoe een goed behandelplan eruit moet zien en wat u zelf kunt doen.

C. Het boek is nog niet uit. Leven met uitgezaaide borstkanker.

Patricia Roobol en Marieke Breunesse

Tegenwoordig leven mensen met een slechte prognose langer dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Dit dankzij betere zorg en nieuwe medicijnen. Hoe ga je om met het leven na een slechte prognose? Hoe ga je verder? Hoe praat je daarover? Je loopt kans tegen stereotype beelden aan te lopen of dat men het moeilijk vindt het gesprek met je aan te gaan.
In de film ‘Het boek is nog niet uit, leven met uitgezaaide borstkanker’ vertellen drie vrouwen openhartig hoe zij hun leven invulling geven, waar ze tegenaan lopen, hoe ze aankijken tegen de eindigheid van hun leven.

Welke hoofdstukken voeg jij toe aan jouw boek? Het is de wens van initiatiefneemster Adrienne Veraart dat de film “het boek is nog niet uit” mensen met uitgezaaide borstkanker ondersteunt in het vormgeven van hun leven, waarbij voorop staat dat iedere patiënt haar of zijn eigen weg kiest. Bovendien kan de film bijdragen aan het nuanceren en bijstellen van stereotype beelden over deze patiëntengroep. Ze hebben de ziekte, maar zijn veel meer dan hun ziekte. Hun boek is nog niet uit.

In de workshop “Het boek is nog niet uit” is er voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun partners ruimte om -na het gezamenlijk bekijken van de film- verder met elkaar te praten over de film en over hun beleving van leven met uitgezaaide borstkanker. Marieke Breunesse,  BVN en Patricia Roobol , voorzitter van de BVN werkgroep “hoop & vrees” zullen de bijeenkomst begeleiden.

D. Hormoontherapie.

Emine Göker, internist-oncoloog

Tachtig procent van de borstkankerpatiënten hebben een hormoongevoelige tumor.  Patiënten met een hormoongevoelige tumor krijgen daarom hormoontherapie. Wat gewoonlijk een hormoonbehandeling wordt genoemd, is eigenlijk een antihormoonbehandeling, namelijk een behandeling die de effecten van uw hormoon oestrogeen tegengaat.

Deze behandeling wordt soms als enige behandeling gegeven. In veel gevallen wordt een hormoonbehandeling echter gegeven als nabehandeling, nadat de tumor uit de borst is weggenomen of bestraald, of na chemotherapie.

Hormoontherapie is nog volop in ontwikkeling. Uit onderzoek ontstaan steeds nieuwe inzichten over wat de beste samenstelling is en wanneer welke hormoontherapie gegeven moet worden. Dacht u in eerste instantie 5 jaar pillen te slikken, tegenwoordig wordt er al gesproken over 10 jaar. Maar wat zijn de gevolgen van hormoontherapie? Uit de enquête van de Borstkankervereniging blijkt dat patiënten kampen met bijwerkingen en met vragen rondlopen. Hoe een hormoonbehandeling werkt en hoe u kunt omgaan met de bijwerkingen van hormoontherapie wordt tijdens deze interactieve sessie besproken.

DOWNLOAD DE PDF

E. Kanker en arbeid.

Gonnie Kamper

Denk als werkgever en ken de wet; maak uw werkgever bondgenoot bij
uw re-integratie
Tijdens herstel van kanker krijgt u er een stevig project bij, namelijk de terugkeer naar werk. Daarvoor heeft u uw werkgever nodig. Ondanks diens medeleven en goede bedoelingen stelt uw terugkeer hem ook voor problemen. Die problemen kunnen uw re-integratie sterk bemoeilijken. Tijdens de workshop verkennen we die problemen en geven we tips om uw werkgever te helpen met uw plannen mee te blijven denken. Daarbij is inzicht in de rechten en plichten van de Wet Verbetering Poortwachter onmisbaar.

Vooraf aan de workshop wordt u in de gelegenheid gesteld uw specifieke vraag toe te zenden. Tijdens de workshop zullen de vragen geclusterd worden en de aangereikte thema’s zoveel mogelijk worden besproken. Ook bent u tijdens de pauzes in de gelegenheid om uw vragen nog eens rustig te stellen aan de workshopbegeleiders.

F. Massage bij kanker, wat kan dat voor mij betekenen?

Anneke Jonker-Nicolaas

Wat is massage bij kanker, wat kan dat voor mij betekenen?

Als je hoort dat je kanker hebt dan wordt je wereld op de kop gezet, het is een aanslag op je gezondheid, vertrouwen, functioneren en toekomstperspectief. Je boog staat gespannen, niets is meer zeker. Het heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, ook op emotioneel en sociaal vlak verandert er veel. Al de aandacht voor je lichaam is medisch gericht, je bent uit balans.
Massage bij kanker geeft even aandacht voor jezelf, het heeft o.a. een positieve werking op verbetering slaap, vermindering stress, toename lichaamsbewustzijn.
quote: ‘ik voel me weer mens in plaats van alleen maar de ziekte’
In deze workshop krijgt u meer informatie over en op welke manier massage bij de ziekte kanker de kwaliteit van leven kan verbeteren en u kan ondersteunen in uw herstel.

DOWNLOAD DE PDF

13.45 uur

Tijd voor ontspanning – Tuinterras, Grand Café, Tuin

14.15 uur

Workshopronde II

A. Als kanker in je familie zit.

Caroline Willems, werkgroep Oncogen

Heb je na de diagnose borstkanker, de zorg dat je misschien wel erfelijk belast bent, dan komen er naast de behandeling van borstkanker heel veel extra vragen en zorgen op je af. Hoe weet ik zeker dat ik niet erfelijk belast ben en als het wel het geval is, wat kunnen de consequenties zijn van gendragerschap? Voor je zelf, voor je kinderen en je familie. Caroline Willems, initiatiefneemster van de werkgroep Oncogen heeft zelf borstkanker gehad en is erfelijk belast. Caroline heeft het meegemaakt en bespreekt graag met u alle vragen en zorgen die u heeft. In een veilige omgeving heb je na de korte introductie van Caroline over ‘Als kanker in je familie zit’, volop tijd om alle vragen te stellen die bij je  spelen.
Ook na de workshop is er de gelegenheid om Caroline of een patient advocate van de werkgroep Oncogen vragen te stellen.

B. Partner van een borstkankerpatiënt, waar blijft u?

Partner van een borstkankerpatiënt, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Vanaf het moment dat de diagnose is gesteld, sta je voor je gevoel misschien deels buitenspel. Je moet lijdzaam toekijken hoe de diagnose ingrijpt in jullie leven. De patiënt krijgt – gelukkig maar – alle aandacht van artsen en verpleegkundigen. Tijdens de ziekte, de behandeling en de revalidatie wil je als partner ondersteunen, opbeuren, er zijn. Zelfs jaren later, als de kanker deels verledentijd is, blijven er misschien wel late gevolgen die binnen de relatie en het gezin, een grote rol blijven spelen. En waar sta je zelf gedurende dit proces. Wie is er voor jou, waar haal je je informatie en wat kan je er zelf aan doen.

Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek, heeft dagelijks te maken met de gevolgen van kanker bij patiënten en hun partner. Tijdens de workshop ‘Partner van een borstkankerpatiënt, waar staat u?’ bespreekt hij met andere partners van borstkankerpatiënten, open en in een veilige omgeving waar je tegen aan loopt. Om van elkaar te leren, om vragen beantwoord te krijgen, om het gevoel te krijgen dat je er niet alleen voor staat.

DOWNLOAD DE PDF

C. In gesprek met de arts.

In de workshop In gesprek met de Arts neemt Arjen u mee naar de werkelijkheid van alle dag. Waar gaat het soms mis tijdens een gesprek met uw arts, hoe kunt u zelfregie behouden in het gesprek  en komt u tot echte gezamenlijke besluitvorming?

Arjen Witkamp ziet dagelijks vele borstkankerpatiënten op zijn spreekuur in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Waar moet een gesprek met een patiënt volgens hem aan voldoen? Patiënten hebben het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming rondom de behandeling. Maar wat zijn de voorwaarden voor deze gezamenlijke besluitvorming. Wat mag de patiënt verwachten van de arts en andersom, wat zou de arts graag willen van de patiënt.

D. Borstreconstructie, welke mogelijkheden zijn er?

Arjen van Turnhout

Na amputatie van een of beide borsten, kunt u ervoor kiezen om de borst(en) te laten reconstrueren door een plastisch chirurg. Deze reconstructie kan tijdens dezelfde operatie als de borstamputatie worden gedaan maar ook op een later moment. De keuze of, en wanneer u een borstreconstructie wilt, ligt vooral bij u als patiënt.  Maar hoe kiest u wat het beste voor u is? Zeker op een moment dat u net de diagnose borstkanker hebt gekregen. En, mocht u de beslissing uit stellen, wanneer is dan het juiste moment. Misschien net wel weer volledig aan het werk, hoe lang bent u dan niet in staat om te werken? Dr. Arjen van Turnhout is plastisch chirurg in Tergooi en bespreekt bijna dagelijks deze ingewikkelde keuzes met zijn patiënten. Tijdens de workshop geeft Arjen van Turnhout een overzicht van de mogelijkheden en heeft u alle tijd om uw vragen aan hem te stellen.

Naast algemene informatie over mogelijkheden maar ook bijvoorbeeld risicofactoren, komen verschillende methoden voor borstreconstructie aan de orde. Tevens worden de voor- en nadelen besproken.

E. Vermoeidheid na borstkanker.

Pascalle van der Wolf

Ongeveer 90 % van alle kankerpatiënten ervaart ernstige vermoeidheidsklachten tijdens hun behandeling. Ongeveer 25% van alle kankerpatiënten heeft een jaar na de behandeling nog last van ernstige vermoeidheidsklachten, waarbij er weinig verschillen gevonden worden in het type kanker of behandelvorm.  Vermoeidheidsklachten kunnen een grote, negatieve impact hebben op je werk, je gezin en vooral op je algehele gevoel van welzijn.

Vermoeidheid na kanker is al jaren een onderwerp van onderzoek, maar wat kun je daar uit halen voor je eigen leven? Veel  patiënten krijgen tal van goed bedoelde adviezen aangereikt door hun omgeving:  “Doe eens wat meer aan sport” tot “Neem je rust en slaap als je je moe voelt”…

Maar zijn er nu daadwerkelijk dingen aangetoond, die je het beste kunt doen om je energieniveau op te krikken? of dingen die je misschien beter niet kunt doen? In deze workshop zullen we stil staan bij hoe het momenteel is met je energiehuishouding aan de hand van een vragenlijst vooraf. We zullen middels een korte schets stil staan bij diverse behandelmethoden binnen de reguliere hulpverlening.  Tevens zullen we wat oefeningen doen om meer bij jezelf stil te staan.

DOWNLOAD DE PDF

F. Kanker en arbeid.

Edith Idoe

Wat maakt het werken bij kanker zo complex?
Weer gaan werken met kanker gaat niet vanzelf. De impact, emoties, behandelingen en het herstelproces zijn aspecten die meespelen in werkbehoud of het werk weer oppakken na de behandelingen van kanker. Vragen, onwetendheid, onbegrip en intensieve behandelingen zorgen voor de nodige hobbels. Hoe behoud jij de regie in dit complexe proces?.
Hoe ga je om met werk en de wisselende belastbaarheid, tijdens de verschillende fases van het behandeltraject van kanker. Welke aandachtpunten zijn er, wat bespreek je wel en wat bij voorkeur niet? Welke gevolgen kan dit hebben op de werkvloer, hoe communiceer ik hierover met collega’s, leidinggevende en de bedrijfsarts. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle duurzame re-integratie?

Tijdens deze interactieve workshop staan deze vragen centraal en krijgt je praktische handvatten aangereikt.
Heb je vragen voor deze workshop? Graag willen wij je de gelegenheid bieden jouw specifieke vragen voor deze workshop aan ons voor te leggen.

G. Vermoeidheid na borstkanker, wegens grote belangstelling nogmaals in het programma opgenomen

In verband met de belangstelling voor de workshop Vermoeidheid na kanker  hebben wij het Alexander Monro Ziekenhuis bereid gevonden om een workshop over vermoeidheid nogmaals in te vullen.

DOWNLOAD DE PDF

15.00 uur

Korte pauze – Tuinterras, Grand Café

15.15 uur

Interactieve sessie over Kanker en Arbeid - Oranjerie

Edith Idoe, Willem de Jong, Cobi Oostveen, Peter Smeets, Wendie Verweij

8000 werknemers worden per jaar geconfronteerd met borstkanker. Een diagnose die je wereld op de kop zet. Niet alleen de borstkankerpatiënt, maar ook de werkgever en collega’s moeten aan de slag om er alles aan te doen dat je je werk behoudt. Want met een gemiddelde verzuimduur van 380 dagen vraagt dat veel van alle betrokkenen. Maar hoe doe jij dat? Hoe hou je zelf de regie, ook op momenten dat je wel iets anders aan je hoofd hebt tijdens de behandeling. Nadenken over behoud van je baan/werk begint al direct na de diagnose en is van groot belang. Soms jaren nadat je je behandeling hebt afgerond wordt je nog geconfronteerd met de late gevolgen van borstkanker die ook van invloed kunnen zijn op je werk. Hoe kun je werk zo inrichten dat het ook dan nog bij je blijft passen? En wie helpt je daarbij?
Tijdens de plenaire sessie over Kanker en arbeid nemen patiënten en professionals op het gebied van herstel na borstkanker en re-integratie plaats in een panel om je op de hoogte te brengen van wat je kunt verwachten vanaf de diagnose tot jaren erna en wat je kunt doen om zelf ook de juiste beslissingen te nemen.

Interactieve sessie over Kanker en Voeding - Auditorium

Een liefdevolle relatie met voeding

Odette Schoonenberg

Wie met kanker geconfronteerd wordt/is geweest, kan om diverse redenen de behoefte voelen om zijn of haar voedingspatroon aan te willen passen. Enerzijds bijvoorbeeld vanwege het effect dat chemotherapie op de smaakpapillen heeft, of door wondjes in de mond, die eten bemoeilijken. Anderzijds kan het zo zijn dat je op zoek gaat naar ‘gezondere’ alternatieven, tijdens of na de behandelingen. Wie weet wil jij uitzoeken hoe je de vermoeidheid te lijf kunt gaan met behulp van goede, makkelijke voeding. Of misschien wil je je gewoon beter, fitter en krachtiger voelen. Kortom: er kunnen talloze redenen zijn, waarom je het gevoel hebt dat voeding een andere rol in je leven zou kunnen gaan spelen. Tijdens deze sessie gaan we op al deze elementen in, waarbij vooral aandacht is voor de liefdevolle relatie die je met voeding kunt hebben en houden, simpelweg omdat voeding de brandstof voor ons lichaam vormt. Maar ook voor de geest. Dus makkelijk, lekker, gezellig en gezond zijn de sleutelwoorden tijdens dit interactieve programmaonderdeel.

DOWNLOAD DE PDF

16.00 uur

Inspirerende afsluiting door ‘Zingen voor je leven Harderwijk’ – Auditorium

DOWNLOAD DE PDF

16.30 uur

Afsluiting met borrel en ontmoeting – Tuinterras, Grand Café

Als eerst op de hoogte van
Borstkankersymposium 2017?
Schrijf je in!

We zijn alweer volop aan de slag met het Borstkankersymposium 2017. Wil je als eerste geïnformeerd worden? Meld je dan aan via onderstaand formulier!

Contact

We zijn op dit moment niet online. Laat een bericht achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.