MARINA fRANSEN

Marina Fransen – counselor en re-integratiecoach / ervaringsdeskundige / directeur Bureau C&C.

In 2000 is bij Marina de diagnose borstkanker gesteld. Na enkele intensieve maar korte behandelingen is zij na een paar maanden weer aan het werk gegaan. Zowel tijdens de behandelfase als in de re-integratie zijn er veel onnodige fouten gemaakt, veelal veroorzaakt door slechte communicatie. Pas als zij in 2007 met een burn-out geconfronteerd wordt, begrijpt zij dat alleen zij het tij kan keren.

Nadat zij een opleiding heeft gevolgd in counseling en coaching opent zij in 2009 haar eigen coachpraktijk La Chiave. Vanaf 2018 is zij ook directeur van Bureau C&C. Marina is gespecialiseerd in begeleiding bij stress, burn-out en kanker.

Bureau C&C (voorheen Cancer & Career) is specialist in herstel- en re-integratiebegeleiding bij kanker en andere ingrijpende ziektes. In het hele land vindt maatwerkbegeleiding plaats door re-integratiecoaches, counselors, in oncologie gespecialiseerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Naast coaching bij herstel en werkhervatting kent Bureau C&C uiteraard ook het harde wettelijke kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daardoor spreekt zij ook de taal van de werkgever. Die kracht helpt bij het op tijd maken van een goed re-integratieplan en leidt tot goede afstemming tussen alle betrokken partijen (patiënt/cliënt-werknemer, werkgever, bedrijfsarts, leidinggevende, collega’s) tijdens het proces van terugkeer naar werk. Ons doel daarbij is effectieve inzetbaarheid op een zorgzame manier zonder de zakelijke kant van de wetgeving uit het oog te verliezen. Dit leidt tot aanzienlijke beperking van onnodige pijn en schade voor alle betrokkenen.

www.bureaucenc.nl en www.coachpraktijklachiave.nl