Middagsymposium Kanker en Arbeid

Het middagsymposium Kanker & Arbeid is bedoeld voor alle (ex)kankerpatiënten en hun leidinggevende/werkgevers of HR-managers. Maar ook voor dienstverleners in de zorg die te maken hebben met re-integratie van kankerpatiënten naar werk.

Bekijk hier het programma.

 KANKER EN ARBEID ‘WAT VALT ER TE KIEZEN’

13.30 – 14.00 uur

kanker-arbeid-open-sans
infographic-klein-kanker-en-arbeid

Ontvangst en registratie Middagsymposium Kanker & Arbeid – Oranjerie

8000 werknemers worden per jaar geconfronteerd met borstkanker. Een diagnose die je wereld op de kop zet. Niet alleen de borstkankerpatiënt, maar ook de werkgever en collega’s moeten aan de slag om er alles aan te doen dat je je werk behoudt. Want met een gemiddelde verzuimduur van 380 dagen vraagt dat veel van alle betrokkenen. Maar hoe doe jij dat? Hoe hou je zelf de regie, ook op momenten dat je wel iets anders aan je hoofd hebt tijdens de behandeling. Nadenken over behoud van je baan/werk begint al direct na de diagnose en is van groot belang. Soms jaren nadat je je behandeling hebt afgerond wordt je nog geconfronteerd met de late gevolgen van borstkanker die ook van invloed kunnen zijn op je werk. Hoe kun je werk zo inrichten dat het ook dan nog bij je blijft passen? En wie helpt je daarbij?

Tijdens deze interactieve middag staat het beantwoord krijgen van al je vragen centraal en krijgt je praktische handvatten aangereikt.

14.00 uur

Opening Middagsymposium, Marcellino Bogers – Oranjerie

14.05 uur

Welke keuzes zijn er en wat kan je zelf doen? – Trodessa Barton, Patient Advocate

14.20 uur

Plenaire sessie – Marcellino Bogers

Onder leiding van Marcellino Bogers gaan patiënten, arts, re-integratiespecialisten en het UWV het gesprek aan over Kanker & Arbeid. Kritische vragen van de deelnemers worden gesteld en uitspraken worden ontlokt. Ook nu staat Marcellino weer  garant voor een levendig betoog.

Deelnemers sessie:

Timo de Grefte – SVP Human Resources at PON Holdings en Patient Advocate
Cobi Oostveen – Bedrijfsartsconsulent Oncologie
José Provoost- Reïntegratie specialist, Stap.Nu
Marisca Urbanus-Van den Honaard – HR business partner specialized in Health Management. WIQsupport
Sabine Wernars – Patient Advocate
Marjolein de Jong – Oncologisch chirurg, Alexander Monro Ziekenhuis
Alfons Klarenbeek – UWV
Machteld de Bont – Care for Cancer

14.40 uur

1e Rondetafelgesprek

1: VOLGEBOEKT : De Rol van het UWV - Alfons Klarenbeek

Tijdens de rondetafelsessie ‘De Rol van het UWV’ bespreekt Alfons Klarenbeek, verzekeringsarts bij het UWV met u de volgende vragen:

Wat zijn de 2 kerntaken van het UWV bij de beoordeling van uw WIA rechten?
Welke rol speelt daarbij de verzekeringsarts?
Welke rol speelt daarbij de arbeidsdeskundige?
Wat is de rol van de oncologisch consulent van het UWV?
Hoe kun je jezelf op een beoordeling door het UWV voorbereiden?

2. VOLGEBOEKT : Werken als onderdeel van herstel - José Provoost

Werken na kanker geeft weer structuur aan je leven en kan tegelijkertijd confronterend zijn. Toch kan werk een belangrijk onderdeel van herstel zijn. Klachten als vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een verminderend geheugen op het werk kan lastig zijn.

Je zit met vragen als:

  1. “Kan ik nog wel werken?”
  2. “Wat betekent werken tijdens mijn herstel?”
  3. “Hoe bouw ik verantwoord mijn uren op?”

Deze workshop biedt handvaten bij het hervatten van werk tijdens en na de medische behandelingen. Verder geven we concrete adviezen die belangrijk zijn bij verder herstel.

3. Zelfstandig ondernemer (worden) en kanker - Rob Videler en Sabine Wernars

Kanker en werk is een veelbesproken thema.

Maar wat als je je baan verliest? Uit onderzoek blijkt dat iemand die kanker heeft gehad zelfs een kleinere kans op een baan heeft dan iemand met astma of diabetes. En wat als werken echt niet meer lukt?
Misschien is ondernemen voor jou een optie. Of ben je al zelfstandig ondernemer en krijg je te maken met kanker? Maar, wat dan?

Tijdens deze interactieve sessie:
• ga je onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is
• krijg je tips en adviezen voor het starten van een eigen onderneming
• gaan we in op de valkuilen én voordelen van zelfstandig ondernemerschap
• krijg je tips en adviezen als je als ondernemer de diagnose kanker krijgt

Na deze sessie:
• weet je of zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is
• weet je de mogelijkheden om je werk als zelfstandige zo te organiseren dat jij je met de kern van de zaak bezig houdt
• heb je, als ondernemer (in spe) een directe hulplijn voor al je vragen!

4. VOLGEBOEKT: Hoe hou je de balans tussen zorgzaam en zakelijk re-integreren - Henk Korstanje/Gonnie Kamper

DEZE RONDETAFEL IS VOL. Zorgzaam en zakelijk zijn beide – in balans – nodig voor duurzame re-integratie bij kanker. Betrokkenheid van werknemer én werkgever wordt daarbij gevraagd.
Zorgzame ondersteuning van de medewerker bevordert terugkeer in werk, waardoor schade wordt beperkt en dat is zakelijk interessant. Tegelijkertijd is zakelijk met elkaar en met afspraken omgaan, gekoppeld bijvoorbeeld aan de regels van de wet Verbetering Poortwachter, net zo belangrijk voor succesvolle re-integratie.

In de weerbarstige praktijk ontbreekt die balans vaak of komt deze scheef te liggen. Hoe dat komt? Kennis over begeleiden van medewerkers met kanker ontbreekt vaak. Informatie over de regelgeving ontbreekt. Communicatie en overleg schieten te kort, waardoor misverstanden en conflicten ontstaan.

Tijdens de Rondetafelsessie op 7 oktober 2017 worden tips gegeven. Na een korte introductie staan uw vragen centraal.

  1. Hoe en wanneer kunt u als werknemer zakelijk zijn, ook gekoppeld aan uw verantwoordelijkheid richting werkgever?
  2. Hoe en wanneer kunt u als werkgever zorgzaam zijn, ook gekoppeld aan zakelijk belang?
5. De rol van de bedrijfsarts - Cobi Oostveen

Waar loop je, als werkende met kanker en als leidinggevende, tegen aan in het verzuim en re-integratietraject na uitval met de diagnose kanker?

Welke interventies bevorderen de terug keer naar werk? Wat zijn tips voor een duurzame opbouw van het werk? Hoe kun je het werk zodanig aanpassen dat de terugkeer naar werk makkelijker wordt?

Wat is de rol van de bedrijfsarts bij de begeleiding van een werknemer met kanker en de leidinggevende?

En wanneer schakel je een bedrijfsarts consulent oncologie in?

Hoe bereid je je voor op het gesprek met je bedrijfsarts?

Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen tijdens deze sessie, maar ook allerlei andere vragen of dilemma ‘s rondom dit thema kun je aan de orde stellen tijdens deze sessie.

6. Wat kan ik betekenen als werkgever? - Timo de Grefte

Als patient advocate weet ik hoe belangrijk het is om zowel tijdens de behandeling als tijdens je herstel niet alleen met je ziekte bezig te zijn maar ook meer of minder actief aan het werk te kunnen zijn. Het gaat daarbij natuurlijk om inkomen, maar zeker ook omdat werk persoonlijke groei, sociale contacten en afleiding biedt.

Omdat bij iedereen kanker anders verloopt, is er geen standaard in hoe je als werknemer en werkgever met elkaar omgaat. Wat wel telt, is dat je elkaar wilt helpen en er alles aan wilt doen. Regelingen of bureaucratie liggen op de loer en het is aan het samenspel tussen medewerker en werkgever een passend en reeel traject in elkaar te zetten.

Graag deel ik mijn ervaring, zowel als (zieke) werknemer, als werkgever!

Timo de Grefte

7. Wat kan bewegen voor mij betekenen in het Herstelproces? - Peter Smeets

Bewegen en sport kan voor veel kankerpatiënten op verschillende manieren belangrijk zijn in het proces van herstel en acceptatie. Die betekenis kan zowel fysiek (bijvoorbeeld conditioneel) zijn, maar ook psychosociaal (bijvoorbeeld in de vorm van afleiding, plezier, sociaal contact en zingeving).

Onderzoek geeft aan dat vrouwen met borstkanker die een bewegingsprogramma volgen tijdens chemotherapie minder last hebben van bijwerkingen als vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijn.

Tegenkracht heeft in de loop der jaren honderden vrouwen begeleid met een sportplan op maat. Hoe het sportplan werkt wordt uitgelegd in deze bijeenkomst.

8. Wet Verbetering Poortwachter, rechten en plichten - Leo Hille

Werken en ziek zijn, daar maakt de overhead regels voor! Leo Hille, directeur van Trans Lion en Poortwachtersloket

De Wet verbetering poortwachter geeft richtlijnen voor de werkgever en werknemer hoe de re-integratie in de eerste 2 jaar ziek zijn moet worden ingevuld. Deze regels zijn vrij stringent, werkgevers dienen deze regels te volgen anders kan het UWV na 2 jaar een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Maar ook de werknemer heeft in dat kader verplichtingen.
Goed overleg en begrip tussen werknemer – werkgever – bedrijfsarts is essentieel en de casemanager kan hierin de regie houden. Waarbij het uitgangspunt moet zijn om de binnen de kaders van wetgeving te zoeken naar praktische oplossingen. Een gezond uitgangspunt is dat men van werken altijd ‘beter’ wordt.

Leo Hille is directeur van Trans Lion en Poortwachtersloket. Deze bedrijven werken landelijk in opdracht van werkgevers en begeleiden zieke werknemers zowel in spoor 1 als spoor 2. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van medewerkers in tal van verschillende functies en situaties. Onze werkwijze is pragmatisch en direct voor zowel werkgever als werknemers, wij medicaliseren niet maar zoeken altijd naar oplossingen binnen de mogelijkheden van de werknemer.

9. De rol van het ziekenhuis bij Kanker en Arbeid - Marjolein de Jong

Tijdens deze rondetafelsessie wordt de invloed van het ziekenhuis bij Kanker en Arbeid toegelicht door Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Welke rol kan door het ziekenhuis worden vervuld om de patiënt in dit thema bij te staan? In de praktijk wordt gezien dat 50 procent van de borstkanker patiënten haar baan kwijtraakt, nadat zij/hij is getroffen door de ziekte. Hoe kan het ziekenhuis inspelen op arbeidsgerelateerde signalen die zij van de patiënten ontvangt, en welke grenzen zijn verbonden aan deze signaleringsfunctie van het ziekenhuis?

Door nauw contact tussen arts en patiënt kan bijvoorbeeld tijdig een arbeidsconsulent worden ingeschakeld om het werktraject te begeleiden en/of te coachen. Door vroeg te reageren op de signalen kan zowel het herstelproces van de patiënt, als de loopbaan van de patiënt worden ondersteund.

10. Verzuimmanagement bij kanker: hoe organiseer je dat binnen je organisatie? - Machteld de Bont

Steeds meer werkgevers ervaren dat kanker op het werk een thema is waar je je beter op kunt voorbereiden in plaats van je er door te laten overvallen. Waarom is dat zo belangrijk? En wat levert het op? We doorlopen de stappen die nodig zijn om te zorgen dat je als werkgever juist handelt wanneer een medewerker kanker krijgt. Wat zijn de juridische, praktische en menselijke zaken waarmee je rekening moet houden? En hoe borg je die kennis zodanig dat iedereen die betrokken is, er baat bij heeft? Ook leidinggevenden, collega’s, HRM-medewerkers en bedrijfsartsen bijvoorbeeld. Hoe richt je het verzuimmanagement bij kanker in? Ik neem tijdens de sessie graag de tijd voor uw eigen vragen en ervaringen.

15.25 uur

Wisselen van tafel en korte pauze

15.40 uur

2e Rondetafelgesprek

1: De Rol van het UWV - Alfons Klarenbeek

Tijdens de rondetafelsessie ‘De Rol van het UWV’ bespreekt Alfons Klarenbeek, verzekeringsarts bij het UWV met u de volgende vragen:

Wat zijn de 2 kerntaken van het UWV bij de beoordeling van uw WIA rechten?
Welke rol speelt daarbij de verzekeringsarts?
Welke rol speelt daarbij de arbeidsdeskundige?
Wat is de rol van de oncologisch consulent van het UWV?
Hoe kun je jezelf op een beoordeling door het UWV voorbereiden?

2. VOLGEBOEKT : Werken als onderdeel van herstel - José Provoost

Werken na kanker geeft weer structuur aan je leven en kan tegelijkertijd confronterend zijn. Toch kan werk een belangrijk onderdeel van herstel zijn. Klachten als vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een verminderend geheugen op het werk kan lastig zijn.

Je zit met vragen als:

  1. “Kan ik nog wel werken?”
  2. “Wat betekent werken tijdens mijn herstel?”
  3. “Hoe bouw ik verantwoord mijn uren op?”

Deze workshop biedt handvaten bij het hervatten van werk tijdens en na de medische behandelingen. Verder geven we concrete adviezen die belangrijk zijn bij verder herstel.

3. Zelfstandig ondernemer (worden) en kanker - Rob Videler en Sabine Wernars

Kanker en werk is een veelbesproken thema.

Maar wat als je je baan verliest? Uit onderzoek blijkt dat iemand die kanker heeft gehad zelfs een kleinere kans op een baan heeft dan iemand met astma of diabetes. En wat als werken echt niet meer lukt?
Misschien is ondernemen voor jou een optie. Of ben je al zelfstandig ondernemer en krijg je te maken met kanker? Maar, wat dan?

Tijdens deze interactieve sessie:
• ga je onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is
• krijg je tips en adviezen voor het starten van een eigen onderneming
• gaan we in op de valkuilen én voordelen van zelfstandig ondernemerschap
• krijg je tips en adviezen als je als ondernemer de diagnose kanker krijgt

Na deze sessie:
• weet je of zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is
• weet je de mogelijkheden om je werk als zelfstandige zo te organiseren dat jij je met de kern van de zaak bezig houdt
• heb je, als ondernemer (in spe) een directe hulplijn voor al je vragen!

4. VOLGEBOEKT: Hou hou je de balans tussen zorgzaam en zakelijk re-integreren - Henk Korstanje/Gonnie Kamper
5. De rol van de bedrijfsarts - Cobi Oostveen

Waar loop je, als werkende met kanker en als leidinggevende, tegen aan in het verzuim en re-integratietraject na uitval met de diagnose kanker?

Welke interventies bevorderen de terug keer naar werk? Wat zijn tips voor een duurzame opbouw van het werk? Hoe kun je het werk zodanig aanpassen dat de terugkeer naar werk makkelijker wordt?

Wat is de rol van de bedrijfsarts bij de begeleiding van een werknemer met kanker en de leidinggevende?

En wanneer schakel je een bedrijfsarts consulent oncologie in?

Hoe bereid je je voor op het gesprek met je bedrijfsarts?

Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen tijdens deze sessie, maar ook allerlei andere vragen of dilemma ‘s rondom dit thema kun je aan de orde stellen tijdens deze sessie.

6. Wat kan ik betekenen als werkgever? - Timo de Grefte

Als patient advocate weet ik hoe belangrijk het is om zowel tijdens de behandeling als tijdens je herstel niet alleen met je ziekte bezig te zijn maar ook meer of minder actief aan het werk te kunnen zijn. Het gaat daarbij natuurlijk om inkomen, maar zeker ook omdat werk persoonlijke groei, sociale contacten en afleiding biedt.

Omdat bij iedereen kanker anders verloopt, is er geen standaard in hoe je als werknemer en werkgever met elkaar omgaat. Wat wel telt, is dat je elkaar wilt helpen en er alles aan wilt doen. Regelingen of bureaucratie liggen op de loer en het is aan het samenspel tussen medewerker en werkgever een passend en reeel traject in elkaar te zetten.

Graag deel ik mijn ervaring, zowel als (zieke) werknemer, als werkgever!

Timo de Grefte

7. Wat kan bewegen voor mij betekenen in het Herstelproces? - Peter Smeets

Bewegen en sport kan voor veel kankerpatiënten op verschillende manieren belangrijk zijn in het proces van herstel en acceptatie. Die betekenis kan zowel fysiek (bijvoorbeeld conditioneel) zijn, maar ook psychosociaal (bijvoorbeeld in de vorm van afleiding, plezier, sociaal contact en zingeving).

Onderzoek geeft aan dat vrouwen met borstkanker die een bewegingsprogramma volgen tijdens chemotherapie minder last hebben van bijwerkingen als vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijn.

Tegenkracht heeft in de loop der jaren honderden vrouwen begeleid met een sportplan op maat. Hoe het sportplan werkt wordt uitgelegd in deze bijeenkomst.

8. Wet Verbetering Poortwachter, rechten en plichten - Leo Hille
9. De rol van het ziekenhuis bij Kanker en arbeid - Marjolein de Jong

Tijdens deze rondetafelsessie wordt de invloed van het ziekenhuis bij Kanker en Arbeid toegelicht door Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis. Welke rol kan door het ziekenhuis worden vervuld om de patiënt in dit thema bij te staan? In de praktijk wordt gezien dat 50 procent van de borstkanker patiënten haar baan kwijtraakt, nadat zij/hij is getroffen door de ziekte. Hoe kan het ziekenhuis inspelen op arbeidsgerelateerde signalen die zij van de patiënten ontvangt, en welke grenzen zijn verbonden aan deze signaleringsfunctie van het ziekenhuis?

Door nauw contact tussen arts en patiënt kan bijvoorbeeld tijdig een arbeidsconsulent worden ingeschakeld om het werktraject te begeleiden en/of te coachen. Door vroeg te reageren op de signalen kan zowel het herstelproces van de patiënt, als de loopbaan van de patiënt worden ondersteund.

10. VOLGEBOEKT: Verzuimmanagement bij kanker: hoe organiseer je dat binnen je organisatie? - Machteld de Bont

Steeds meer werkgevers ervaren dat kanker op het werk een thema is waar je je beter op kunt voorbereiden in plaats van je er door te laten overvallen. Waarom is dat zo belangrijk? En wat levert het op? We doorlopen de stappen die nodig zijn om te zorgen dat je als werkgever juist handelt wanneer een medewerker kanker krijgt. Wat zijn de juridische, praktische en menselijke zaken waarmee je rekening moet houden? En hoe borg je die kennis zodanig dat iedereen die betrokken is, er baat bij heeft? Ook leidinggevenden, collega’s, HRM-medewerkers en bedrijfsartsen bijvoorbeeld. Hoe richt je het verzuimmanagement bij kanker in? Ik neem tijdens de sessie graag de tijd voor uw eigen vragen en ervaringen.

Machteld de Bont, Care in Company (onderdeel van Stichting Care for Cancer).

16.25  uur

Plenaire sessie onder leiding van Marcellino Bogers

Welke vragen zijn onbeantwoord gebleven. Wat zou u nog graag aan het panel willen vragen?

16.45  uur

Sluiting middagsymposium.

Mogelijkheid voor het nuttigen van een drankje en nazit in het Tuinterras en Grand Café.

Ook geïnteresseerd in het Borstkankersymposium 2017?
Schrijf je in!

We zijn alweer volop aan de slag met het Borstkankersymposium 2017. Wil je als eerste geïnformeerd worden? Meld je dan aan via onderstaand formulier!

Contact

We zijn op dit moment niet online. Laat een bericht achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

0