Ingeborg Lups Dijkema

In 2015 kreeg Ingeborg borstkanker. Van een fulltime werkende moeder met een drukke baan veranderde ze in een fulltime patiënt.

Het normale gezinsleven veranderde hierdoor. Met name de kinderen zijn keihard geconfronteerd met deze nieuwe werkelijkheid. De vanzelfsprekende moederrol moest nu gedeeltelijk door de kinderen (10 en 12 jaar) en man opgepakt worden.

Naast de emoties van de ziekte leidde dit tot bijkomende emoties. Normaal weten ouders daar wel mee om te gaan, maar die zijn door de nieuwe toestand bezig met heel andere zaken. De kinderen hadden veel emoties als verdriet, nachtmerries, angst voor het verlies van hun moeder en heel veel onzekerheid. Ze kwamen met deze emoties niet naar hun ouders, want die waren druk met alle behandelingen en gingen hun ontzien. In het ziekenhuis werd er geen rekening gehouden met de kinderen. Het werd eerder als lastig ervaren als ze mee kwamen. Kortom, er was nergens gehoor voor de kinderen, thuis niet, op school niet en ook niet in het ziekenhuis. De emoties zijn er tijdens, maar ook na het ziekteproces want de onzekerheid en angst op terugkeer blijft.

Helaas blijkt dat veel gezinnen hier tegenaan lopen. Jaarlijks worden er 6500 gezinnen getroffen door kanker en dit worden er steeds meer. Het is nu nog afhankelijk waar je woont of er ondersteuning in de gemeente aangeboden worden. Dit was voor Ingeborg de reden om Stichting Langs de zijlijn op te richten.

Ingeborg wil met de Stichting Langs de Zijlijn en de landelijke dag aandacht vragen voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een ouder wordt getroffen door kanker. Dat moet leiden tot meer begrip voor de positie van kinderen en dat de kinderen bij aanvang gehoord worden en bij behoefte gebruik kunnen maken van ondersteuning. Dit kan veel ellende op latere leeftijd voorkomen.

Stichting Langs de zijlijn organiseert ook jaarlijks een landelijke dag over de impact van kanker op een gezin. Het kind staat deze dag centraal en ervaart dat hij/zij er niet alleen voor staat. Een leuke dag met workshops, veelal onder leiding van bekende Nederlanders. De eerstvolgende dag is op 15 juni 2019.