De sprekers (2018)

 • Emine Göker
  Emine Göker

  Emine Goker is sinds 2013 werkzaam als oncoloog in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis.

  Ze merkt dagelijks de grote voordelen van het werken binnen een gespecialiseerd team dat zich volledig richt op de optimale behandeling en begeleiding van vrouwen met borstkanker.

  Emine vindt het belangrijk mensen goed te informeren over de werking en ook mogelijke bijwerkingen van de verschillende behandelopties, zoals anti hormonale therapie. Om vervolgens gezamenlijk met de patiënt keuzes te maken over de verdere behandeling. Ze ziet het als een uitdaging patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen als ze last hebben van bijwerkingen.

 • Arjen van Turnhout
  Arjen van Turnhout

  Arjen van Turnhout is plastisch chirurg in het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum. Hij bespreekt bijna dagelijks de ingewikkelde keuzes rondom borstreconstructies met zijn patiënten.

  Naast algemene informatie over de mogelijkheden maar ook bijvoorbeeld risicofactoren, komen tijdens de workshop over Borstreconstructie verschillende methoden aan de orde.

 • Sabine Uitslag

  Voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

  Sabine Uitslag is van huis uit: verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en oud-Tweede Kamerlid met de ‘zorgportefeuille’, preventie, WLZ (voorheen AWBZ) en WMO. Sinds 2014 is Sabine bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten; paramedici op het gebied van de huid. Daarnaast is zij bestuurslid van het Wondplatform Nederland en bestuurslid Federatie Paramedisch Platform Nederland. Met een warm hart voor de patiënt en diens familie. Sabine streeft naar patiëntgerichte zorgvormen waarbij de patiënt ondanks haar ziekzijn de regie kan blijven voeren en voelen over het leven

 • minister Lodewijk Asscher
  minister Lodewijk Asscher
 • Sanne Schagen

  Sanne Schagen is klinisch neuropsycholoog en is winnaar van de KWO-prijs 2015. In de praktijk ziet Sanne de consequenties van veranderd cognitief functioneren bij patiënten. Haar wetenschappelijke carrière bij het Antoni van Leeuwenhoek begon 20 jaar geleden, vlak nadat ze was afgestudeerd. In de jaren die volgden stond ze aan de basis van een heel nieuw onderzoeksveld, dat zich richt op cognitieve problematiek na kankerbehandeling bij patiënten waarbij de ziekte zich niet in het hoofd bevindt. Nu krijgt dr. Sanne Schagen met de KWO-prijs de kans om een aantal belangrijke openstaande vragen op te lossen: welke patiënten lopen een verhoogd risico op cognitieve klachten, waar komen die klachten vandaan en hoe kunnen we ze verminderen?

 • Erik van Muilekom

  Verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

 • Jaap C. Reijneveld

  Jaap Reijneveld is  algemeen neuroloog in het VUmc met subspecialisatie neuro-oncologie. Ik vind het een uitdaging om, samen met mijn collega’s, te zorgen dat ons team goed functioneert en dat, ondanks de vele betrokken medisch professionals in zo’n groot academisch centrum, de menselijke maat de standaard blijft.’

 • Wendie Verweij
  Wendie Verweij

  Wendie Verweij (34)

  Eigenaresse Voel je weer Vrouw / Mede-oprichtster en Voorzitster van Stichting BreiBoezem

  Voel je weer Vrouw ‘Stralend bij borstkanker’ is ontstaan tijdens mijn eigen borstkankertraject 3 jaar geleden. Toen ik te horen kreeg dat mijn contract niet werd verlengd omdat ik ziek was ben ik een nieuwe weg ingeslagen.
  Werken voor een baas of werken voor mijzelf? Een balans moet worden opgemaakt, keuzes moeten worden genomen.
  Terugkeer in de maatschappij bleek echter moeilijker dan gedacht. Leren omgaan met je beperkingen door vallen en opstaan. De kunst is wanneer het links om niet gaat juist rechtsom te gaan!

  Never give up! typeert hoe ik in het leven sta | Voel je weer vrouw is waar ik voor ga! | Kanker is een deel van mij geworden maar ik blijf de baas!

 • Arjen J. Witkamp

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Over de participerende patiënt en gezamenlijke besluitvorming Arjen Witkamp ziet dagelijks vele borstkankerpatiënten op zijn spreekuur in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Waar moet een gesprek met een patiënt volgens hem aan voldoen? Patiënten hebben het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming rondom de behandeling. Maar wat zijn de voorwaarden voor deze gezamenlijke besluitvorming. Wat mag de patiënt verwachten van de arts en andersom, wat zou de arts graag willen van de patiënt. In de workshop In gesprek met de Arts neemt Arjen u mee naar de werkelijkheid van alle dag. Waar gaat het soms mis, hoe kunt u zelfregie behouden in het gesprek met uw arts en komt u tot echte gezamenlijke besluitvorming.

 • Edith Idoe

  Directeur Stap.nu.

  Edith is zelf ervaringsdeskundige en weet hoe complex het is om het leven en werken weer op te pakken na de behandeling van kanker. Het is een proces waarbij meer komt kijken dan gewoon weer aan het werk gaan. Stap.nu is specialist en uitgegroeid tot een landelijke organisaties op het gebied van succesvolle herstel-, verzuimbegeleiding en re-integratie bij chronische aandoeningen en kanker. Het is de missie van Stap.nu om zo snel mogelijk in het ziekteproces professionele specialistische ondersteuning te bieden aan werkgever en werknemer. Het uitgangspunt is om direct na de diagnose of tijdens de behandeling ondersteuning te bieden in behoud van werk en re-integratie.

  Het belang van werk

  Geeft je een gevoel van eigenwaarde, geeft zin aan het leven, biedt een sociale omgeving en je blijft je ontwikkelen. Daarnaast geeft werken structuur en regelmaat, het houdt je actief en het geeft voldoening om tijdens je ziekteproces je gezonde kant in te zetten. Werkbehoud draagt bij aan economische zekerheid. Kortom: werk is een belangrijk onderdeel van het herstel en het bevordert je welzijn. Kijk voor meer informatie op www.stap.nu.

 • Anneke Jonker-Nicolaas
  Anneke Jonker-Nicolaas

  Ik ben Anneke Jonker-Nicolaas en regio coördinator bij Massage bij Kanker.
  Een op de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker. Als je hoort dat je kanker hebt dan wordt je wereld op de kop gezet, het is een aanslag op je gezondheid, vertrouwen, functioneren en toekomstperspectief. Je boog staat gespannen, niets is meer zeker. Het heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, ook op emotioneel en sociaal vlak verandert er veel. Al de aandacht voor je lichaam is medisch gericht, je bent uit balans. Het is niet vanzelfsprekend om mensen met kanker te masseren. Als je rekening houdt met de verschillende types en stadia van kanker en de verschillende signalen, symptomen en complicaties, dan kun je op een verantwoorde manier een massage geven.
  Massage bij kanker is niet alleen voor mensen die in behandeling zijn maar ook voor diegene die zijn uitbehandeld.

 • Cobi Oostveen

  Cobi Oostveen, bedrijfsartsconsulent oncologie

  “Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, denk je echter niet meteen aan werk. Door vanaf de diagnose en bij het opstellen van het behandelplan al aandacht te hebben voor werk, vergroot je de kans op een succesvolle terugkeer. Het is goed als er daarbij iemand is met kennis en kunde over de gevolgen van kanker voor het werk. Iemand die jou als patiënt, maar ook je behandelaars en eventueel je werkgever, kan adviseren wat te doen om de kans op een succesvolle werkhervatting te vergroten. Iemand die jou kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag: “wat kan ik er aan doen om met mijn kanker, de behandeling die ik daarvoor krijg, de bijwerkingen die ik ervaar en de specifieke kenmerken van het werk dat ik doe, de kans op een succesvolle terugkeer naar werk te optimaliseren?”

  De specifieke problematiek waarmee mensen met kanker te maken krijgen rondom het werk, vraagt een stukje extra expertise. De bedrijfsartsconsulent oncologie (baco) kan deze leveren binnen de multidisciplinaire teams van ziekenhuizen en revalidatieklinieken, arbodiensten of als zelfstandig specialist. De baco kan aanspreekpunt zijn voor patiënt, collegae, werkgevers en zorgverleners betreft het thema “kanker en werk”.

  Cobi verzorgt presentaties op thema-avonden “Kanker en werk” voor patiënten en hun naasten. Ook geeft ze gastcolleges binnen enkele medische opleidingen betreft dit thema. Als voorzitter van het “Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie” en lid van het bestuur van de NVKA (Nederlands vereniging van klinisch arbeidsgeneeskundigen) zet ze zich in voor de ontwikkeling van de positie van de baco.

 • Peter Smeets
  Peter Smeets

  Peter Smeets, voorzitter Tegenkracht, stichting Kanker en Sport
  Tot enige jaren geleden waren kanker en sport niet verenigbaar. Als je de diagnose kanker kreeg, was het advies: “houd je maar rustig”. Op die handelwijze komen oncologen en begeleiders terug: actief revalideren, en je actief voorbereiden op operatie, chemobehandeling en bestralingen wordt steeds meer geadviseerd. Dit advies wordt ondersteund door resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken. Zo publiceerde het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in 2015 een studie naar de positieve effecten van sporten bij borstkanker patiënten.

  De stichting Tegenkracht is in 2006 opgericht. De stichting heeft als doelstelling kankerpatiënten te helpen bij het uitoefenen van hun sportprogramma. Tegenkracht heeft in de loop der jaren vele honderden mensen aan een zogenoemd sportplan op maat kunnen helpen. Centraal staat dat Tegenkracht een positieve bijdrage wil leveren in de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter. Je voelt je sterker.

  Peter Smeets is actief als communicatie-adviseur en sinds medio 2012 voorzitter van Stichting Tegenkracht. Na jarenlang bestuurlijk actief geweest te zijn in het dameswielrennen, kwam de mogelijkheid werk voor Tegenkracht te doen.

  Sporten kan enorm helpen, het geeft afleiding. En een getraind lichaam herstelt beter en sneller. Iedere keer prachtig om te horen dat het Sportplan op maat zoveel goed doet voor geest en lichaam, en hoe het de kwaliteit van leven verb

 • Pascalle van der Wolf
  Pascalle van der Wolf

  Pascalle van der Wolf is GZpsycholoog en sinds 2013 werkzaam bij het Helen Dowling Instituut, een instelling waar mensen terecht kunnen voor psychologische (na-)zorg bij kanker. Zij begeleidt kankerpatiënten en/of hun naasten bij hun angsten, somberheid, vermoeidheid of andere psychische problemen die zich voordoen als gevolg van de kanker.

  Daarvoor was zij werkzaam in de forensische psychiatrie, waar zij mensen begeleidde met complexe psychische problemen én justitiele problemen.

  “Voor veel mensen is het een enorme schok om te horen dat zijzelf, of hun geliefden, getroffen zijn door een ernstige ziekte als kanker.  Vervolgens gaat men opeens de medische wereld in, met soms ingewikkelde behandeltrajecten.  Daarna rest de onzekerheid over óf de kanker terugkeert, of met welke snelheid het zich verder ontwikkelen zal.  Ik vind het heel bijzonder om mensen te mogen steunen bij hun angsten, verdriet, boosheid en andere nare gevoelens die dit proces op kan roepen. Het is mooi om begeleiding te kunnen bieden in het  anders omgaan met beperkingen en angsten, die overblijven, of die opnieuw tevoorschijn zijn gekomen”.

 • Caroline Willemse
  Caroline Willemse

  Caroline Willems is 36 als ze borstkanker krijgt. Als moeder van twee kinderen destijds 3 en 5 jaar oud breekt een zware tijd aan. Zeker als blijkt dat haar borstkanker werd veroorzaakt door een erfelijke aanleg. Caroline is zo’n 7 jaar actief als patient advocate voor onder meer Borstkankervereniging Nederland. Tevens is zij mede-initiatiefnemer van Oncogen. Oncogen is onderdeel van de Borstkankervereniging en is er voor alle mensen met een familiaire of erfelijke aanleg voor kanker. Op het borstkankersymposium beantwoordt Caroline, na een korte inleiding, al je vragen op gebied van een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker.

 • Odette Schoonenberg

  Kankervrije dagen.nl

  Eind 2014 wordt Odette geconfronteerd met wat in eerste instantie een enkelvoudige kankerdiagnose lijkt te zijn. Begin 2015 worden er echter naast baarmoederhalskanker, ook primaire eierstokkanker en longkanker bij haar geconstateerd.  Gewapend met een behoorlijke dosis levensvreugde, doet deze “Buddhist op hoge hakken” er vervolgens alles aan, om de bijbehorende behandelingen en emoties waar mogelijk toch dansend te doorstaan en het heersende stigma rondom kanker, op een geheel eigen wijze te doorbreken. Odette zal tijdens het borstkankersymposium op haar eigen wijze als moderator optreden tijdens de plenaire sessie Kanker en Voeding.

 • Willem de Jong

  Willem de Jong voert de directie over Cancer & Career, onderdeel van Bureau de Jong en de Jong. Cancer & Career is specialist in herstel- en re-integratiebegeleiding bij kanker. Het bedrijf ondersteunt bij veilige en tijdige terugkeer naar werk van werknemer en zelfstandige met kanker.
  In het hele land vindt maatwerkbegeleiding plaats door re-integratiecoaches, in Oncologie gespecialiseerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.
  Inschakeling van Cancer & Career kan plaatsvinden door de werkgever, maar ook door de patiënt-werknemer. In overleg wordt dan de werkgever betrokken.
  Naast coaching bij herstel en werkhervatting kent Cancer & Career het harde wettelijke kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook spreekt zij de taal van de werkgever. Die kracht helpt bij het op tijd maken van een goed re-integratieplan en leidt tot goede afstemming tussen alle betrokken partijen (patiënt-werknemer, werkgever, bedrijfsarts, leidinggevende, collega’s) tijdens het proces van terugkeer naar werk. De aanpak is zorgzaam én zakelijk en leidt tot aanzienlijke beperking van onnodige pijn en schade voor alle betrokkenen.
  www.cancerandcareer.nl en www.jongjong.nl

 • Patrice van Schuppen

  Patrice van Schuppen heeft al meer dan 20 jaar ervaring met lymfoedeem en heeft enige tijd in de multidisciplinaire werkgroep Lymfoedeem in het Ny Smellinghe Ziekenhuis te Drachten meegedraaid. Zij en haar 3 collegae huidtherapeuten hebben inmiddels meer dan 500 (ex)borstkanker patiënten in hun praktijk gezien. Patrice is groot voorstander van andere behandeltechnieken bij lymfoedeem dan alleen de manuele lymfdrainage: het oedeem uit een arm krijgen is niet spannend. Dat heb je gemiddeld in 2 weken als goede therapeut voor elkaar. Het zijn de overige lichamelijke klachten waarbij je met de klassieke manuele lymfdrainage echt niet ver genoeg komt. De presentatie geeft u een indruk hoe een goed behandelplan eruit moet zien en wat u zelf kunt doen.

 • Zingen voor je leven Harderwijk
  Zingen voor je leven Harderwijk

  Het koor ‘Zingen voor je leven Harderwijk’ bestaat momenteel uit 15 dames, de meeste hebben kanker (gehad) of zijn op een andere manier met deze ziekte geconfronteerd.

  Eénmaal per twee weken repeteren wij, op de maandagmiddag, in het inloophuis “de Tuinkamer” van Stichting de Maretak Veluwe in Harderwijk.

  De dirigente, Hetty Bolt, begint de repetitie met een paar ontspannings- en stemoefeningen. Daarna zingen we bekende liederen en studeren nieuwe stukken in. De zangstukken zijn heel divers, we zingen Afrikaanse liederen, maar ook rustige stukken, zoals mantra’s e.d., en populaire songs.

  Ongeveer vijf jaar geleden is het koor opgericht. Het is onderdeel van stichting de Maretak Veluwe, een stichting die zich inzet voor mensen met kanker en hun naasten. Wij zijn ook aangesloten bij het landelijk korennetwerk van de Stichting Kanker in Beeld. In Nederland bestaan ongeveer 30 van deze koren. Gezamenlijk zingen we één keer per jaar, zoals onlangs in het Concertgebouw in Amsterdam.

  In ons koor gaat het om het plezier in het zingen. Zingen is een fijne manier om even je gedachten op iets anders te richten. Het geeft energie, en samen zingen verbindt. Het onderlinge contact is ook heel belangrijk. In ons koor wordt veel gelachen, maar ook gehuild en gepraat als dat nodig is. Een koor dus, waar het niet gaat om perfect te zingen, maar om de ontspanning en het plezier van het met elkaar zingen.

 • Patricia Roobol

  Voorzitter van de BVN werkgroep hoop & vrees

  Patricia Roobol is sinds 2015 actief lid van BVN. In 2015 heeft ze in de werkgroep hoop & vrees meegewerkt aan de realisatie van de film en aan de organisatie van het Congres hoop & vrees in Amersfoort. In 2016 zet ze zich in als voorzitter van de werkgroep om een breed publiek de film te bieden. Na de diagnose borstkanker in 2013 is Patricia curatief behandeld. Met hernieuwde energie zet zij zich in als bestuursvoorzitter van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en voor de werkgroep hoop & vrees van BVN. Patricia’s moeder is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Een bijdrage kunnen leveren aan de werkgroep heeft voor haar veel waarde. Daarnaast vindt ze eigen regie, gezamenlijke besluitvorming en goede informatievoorziening van groot belang. Naast haar vrijwilligerswerk is ze wandelcoach. Wandelen is “haar groene medicijn”, dat zij graag deelt met anderen.

Contact

We zijn op dit moment niet online. Laat een bericht achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

0