Nieuw medicijn bij uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker

Bron: Pfizer/Gezondheidsplein

Er is een nieuw medicijn beschikbaar voor de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker: palbociclib. Dit medicijn remt kankerceldeling en kan verergering van de kanker uitstellen. Het borstkankermedicijn wordt vanaf 1 augustus 2017 vergoed vanuit de basisverzekering.

Celdeling en -groei vertragen

Jaarlijks krijgen zo’n veertienduizend Nederlandse vrouwen de diagnose borstkanker. Bij één op de drie ontstaan er uitzaaiingen, die (nog) niet te genezen zijn. Het nieuwe medicijn met de werkzame stof palbociclib kan het ziekteproces bij een bepaald type uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker wel vertragen.

Medicijn

Palbociclib is het eerste geneesmiddel van een nieuwe klasse geneesmiddelen; de zogenoemde CDK 4/6-remmers. Ze blokkeren of remmen bepaalde eiwitten die betrokken zijn bij de celgroei en celdeling. Kankercellen kunnen zich dus niet vermeerderen en verergering van de kanker wordt vertraagd.

Relatief snelle onderhandeling

Nieuwe vermoedelijk kostbare medicijnen komen sinds 2015 niet zonder meer in het basispakket van de zorgverzekering. Beoordeling door het Zorginstituut en succesvolle prijsonderhandeling zijn nodig voordat een medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

In het geval van palbociclib zijn de prijsonderhandelingen tussen minister Edith Schippers en fabrikant Pfizer in recordtempo afgerond. In zeven weken werd de definitieve prijsafspraak gemaakt, waardoor het geneesmiddel nu snel kan worden ingezet voor patiënten met dit type borstkanker.