yess beniers

Yess Beniers (45) haar maatschappelijkse roots roots liggen in het bedrijfsleven, voornamelijk in de rol van coach. Ze kreeg tijdens haar carrière te maken met kanker; persoonlijk, in haar naaste omgeving en ook op de werkvloer. Dit is de reden dat ze uiteind elijk de stap gezet heeft zich te gaan specialiseren als Coach bij kanker.

Haar ervaringen met kanker en haar professionele expertise hebben er toe geleid om in 2016 Coach Connect als organisatie op te richten. Haar missie hierbij is om de kankerzorg in Nederland aan te vullen met de toegevoegde waarde van gespecialiseerde coaching. Deze zorg wordt door de medische wereld steeds meer (h)erkend en ingezet. Coach Connect moet de ingang zijn voor vragen met betrekking tot coaching bij kanker en er zo voor zorgen dat we samen met de medische wereld en zorgverzekeraars multidisciplinair gaan werken.