Henk Koopmans

Henk Koopmans heeft (zeer) veel ervaring in het leiden van ondernemingen, (als ondernemer/directeur), het toezicht houden op ondernemingen (als commissaris en/of bestuurder) en het structureren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en publieke organisaties (onderwijs, universiteiten, coöperaties in de zorg, maar ook tussen ondernemingen onderling).

Daarbij is hij vaak in aanraking gekomen met min of meer gestructureerde arbeidsverhoudingen (C.a.o.’s, flexwet, zzp-ers, payroll etc.) en re-integratie aspecten, wet verbetering poortwachter, onbewust onbekwame HR managers en ondernemers , die “maar wat doen” zonder kennis van zaken etc.

Henk is ex-kanker patiënt en zeer begaan met het lot van werk tijdens en/of na kanker. Daardoor is hij een activistisch ex-patiënt die er voor wil zorgen dat patiënten mee aan tafel zitten en niet alleen maar op het menu staan. Ze willen en moeten meepraten en daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Ze willen niet “opgegeten” worden door een systeem dat wel over ze maar niet mét ze praat. Zowel in politiek opzicht als met de erkenning dat hier sprake is van een steeds groter wordend maatschappelijk onrecht omdat de politiek denkt dit type problemen te moeten en kunnen oplossen door marktwerking.