Edwin Cuppen

Edwin Cuppen is directeur van de Hartwig Medical Foundation sinds de oprichting ervan in april 2015. De Hartwig Medical Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk en streeft er naar om de behandeling van kanker te verbeteren door middel van gepersonaliseerde behandeling. De organisatie doet dit door middel van patiënt- rapportages op basis van geavanceerde Whole Genome Sequencing bestemd voor oncologen en patiënten en door het opzetten van een database met klinische en genetische onderzoeksdata. Voor patiënten van nu betekent dit de best mogelijke behandelopties op maat, terwijl door het bevorderen van kankeronderzoek de opties voor patiënten van morgen vergroot worden.

Achtergrond
Edwin is ook als hoogleraar Humane Genetica verbonden aan het Center for Molecular Medicine van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is uitgenodigd om deel te nemen aan de virtuele nationale onderzoeksorganisatie voor kanker, het Oncode Institute.

Hij is expert op het gebied van DNA sequencing en gebruikt next-generation sequencing zowel voor onderzoeks- als voor diagnostische doeleinden. Hij is een pionier op het gebied van gepersonaliseerde genomics, hij draagt zijn genen niet alleen in zijn eigen cellen, maar ook op zijn iPad met zich mee.

Na zijn bachelor- en masterstudie aan de Wageningen University en de Radboud Universiteit Nijmegen als moleculair bioloog, was hij als onderzoeker en als teamleider verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut en het Hubrecht Institute. Zijn huidige onderzoek richt zich op het doorgronden van de oorzaken en gevolgen van de novo genetische variatie, in het bijzonder in verband met kanker, door gebruik te maken van systematische genomica en data-integratiemethoden.

In 2005 ontving Edwin Cuppen een European Young Investigators Award en in 2013 werd hem een prestigieuze NWO Vici-subsidie toegekend voor het ontleden van de moleculaire mechanismen achter en de functionele consequenties van structurele variatie in genomen. In zijn huidige positie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht combineert hij experimentele methoden, inclusief next-generation DNA sequencing-technologie en andere -omics technieken, met systemen voor patiëntcohorten en cellulaire modellen en integratieve bio-informaticamethoden om de effecten van genetische variatie onder normale omstandigheden en bij ziektes zoals kanker te kunnen begrijpen.

Ook is hij een van de initiatiefnemers van het landelijk opererende Center for Personalized Cancer Treatment. Het doel van dit landelijke samenwerkingsverband en de Hartwig Medical Foundation is de stratificatie van kankerpatiënten voor doelgerichte behandeling gebaseerd op DNA-metingen van de tumor en om de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen op een snelle en verantwoordelijke manier beschikbaar te maken voor alle kankerpatiënten in Nederland.

E | e.cuppen@hartwigmedicalfoundation.nl

M | (+)31 (0)6 5012 4992

W | www.hartwigmedicalfoundation.nl

W | https://www.umcutrecht.nl/en/Research/Other-research/Center-for-Molecular-Medicine/Section-Genetics/Cuppen