Cobi 2JPG_005

Cobi Oostveen, bedrijfsartsconsulent oncologie

“Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, denk je echter niet meteen aan werk. Door vanaf de diagnose en bij het opstellen van het behandelplan al aandacht te hebben voor werk, vergroot je de kans op een succesvolle terugkeer. Het is goed als er daarbij iemand is met kennis en kunde over de gevolgen van kanker voor het werk. Iemand die jou als patiënt, maar ook je behandelaars en eventueel je werkgever, kan adviseren wat te doen om de kans op een succesvolle werkhervatting te vergroten. Iemand die jou kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag: “wat kan ik er aan doen om met mijn kanker, de behandeling die ik daarvoor krijg, de bijwerkingen die ik ervaar en de specifieke kenmerken van het werk dat ik doe, de kans op een succesvolle terugkeer naar werk te optimaliseren?”

De specifieke problematiek waarmee mensen met kanker te maken krijgen rondom het werk, vraagt een stukje extra expertise. De bedrijfsartsconsulent oncologie (baco) kan deze leveren binnen de multidisciplinaire teams van ziekenhuizen en revalidatieklinieken, arbodiensten of als zelfstandig specialist. De baco kan aanspreekpunt zijn voor patiënt, collegae, werkgevers en zorgverleners betreft het thema “kanker en werk”.

Cobi verzorgt presentaties op thema-avonden “Kanker en werk” voor patiënten en hun naasten. Ook geeft ze gastcolleges binnen enkele medische opleidingen betreft dit thema. Als voorzitter van het “Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie” en lid van het bestuur van de NVKA (Nederlands vereniging van klinisch arbeidsgeneeskundigen) zet ze zich in voor de ontwikkeling van de positie van de baco.